LANDNÅMSMENN OG KIRKEBYGG…….

Folk besøkte Island flere ganger uten at de slo seg ned der. Ei tid hette øya Garðarsholmr etter en svenske som kom dit ca 860. Navnet Island fikk den av en som kom oppi masse drivis på nordsida av øya.

Den første permanente bosetningen ble antakelig innledet av Ingolv Arnesson fra Rivedal i Sunnfjord, som tok land der i 874. Om landnåmet (cirka 870–930) forteller den enestående Landnámabók, som nevner 430 landnåmsmenn. De fleste var norske stormenn som ifølge Landnámabók drog til Island for å slippe unna Harald Hårfagres hardstyre. Om det alene var grunnen, kan være tvilsomt.

Denne statuen skal være Ingolf Arnesson.
Dette beskriver statuen.

I henhold til sagaen kastet Ingolf ættestolpene/høysetestolpene over bord da han nådde den ubebodde øya, og på det sted hvor de ble skyllet i land av bølgene, bestemte han seg for å bo, noe som markerte den første permanente bosetningen på Island.

Søppeldunkene i Reykjavik skal symbolisere høysetestolpene som Ingolf kasta ut.

Hallgrímskirkja er Islands største kirke. Den ligger på en høyde i Reykjavik , byggingen startet i 1945 og kirken sto helt ferdig i 1986. Seksti prosent av kostnadene ble betalt med private gaver og menighetsfond. Kirken er tegnet av Guðjón Samuelsson og er oppkalt etter salmediktere Hallgrimur PéturssonKirken har 1200 sitteplasser. Tårnet er 74 meter høyt, kirken rager over den øvrige bebyggelsen. Det er adgang opp i tårnet med heis. I 1992 fikk kirken installert orgel, bygd av Orgelbau Klais i Bonn . Orgelet er et av Nordens største, 15 meter høyt, har 5275 piper og er mye brukt ved innspillinger av orgelverker.

74 m høyt tårn
Orgelet: 15m høgt og med 5275 orgelpiper
Etter vår mening, er kirka ganske naken. Den kan også se ut som om den er satt sammen av elementer….
En spesiell,og fin lysglobe.
Opp mot alteret lå dette prideflagget.

Utafor kirka står denne statuen av Leiv Eiriksson, han som oppdaga Amerika. Statuen er en gave fra USA i forbindelse med 1000-års jubileet for Alltinget, i 1930. Leiv Eiriksson ble født på Island ca. 973 som sønn av nordmannen Eirik Raude fra Jæren og hans hustru Tjodhild. Faren Eirik var en stridbar mann og ble gjort fredløs på Island. Eirik var selv sønn av en norsk fredløs, Torvald Åsvaldsson.

Denne dagen, og besøket i Hallgrimskirka, gjorde oss oppmerksom på noe som ikke alle var klar over……….Mer om det neste gang.